Kracht van purpose-gedreven organisaties

De kracht van purpose

 

Mensen willen het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een team en organisatie waar zij

zich met hart en ziel aan kunnen en willen verbinden. Het belang van purpose-gedreven

teams en organisaties is door hybride werkvormen, die deel uitmaken van

hoe er nu en in de toekomst gewerkt wordt, groter dan ooit.

 

In De Kracht van Purpose-gedreven Teams & Organisaties, leer je over purpose

in de organisatie context, wat de voordelen ervan zijn en waarom het er in veel

teams en organisaties aan ontbreekt. Daarnaast wordt in het boek gedeeld:

 

Hoe je komt tot een team/organisatie purpose

Wat er van het leiderschap wordt gevraagd

Hoe je de transitie maakt naar purpose-gedreven werken

Een must read als je wilt ontdekken hoe je mensen onderling

 

verbindt en bovendien met het hart en ziel van een organisatie.  

Cover Kracht van Purpose gedreven Organisaties
Boek

 

De kracht van purpose-

gedreven organisaties

 

Het belang van purpose-gedreven teams en organisaties is door hybride werkvormen groter dan ooit. Dit boek – inhoudelijk rijk en tegelijkertijd kort en bondig – is beschikbaar in twee talen via Bookboon voor € 8,99 elk.

Ja, ik wil het boek